bullhorn

EU9 - Trang Cá Cược Uy Tín 2023: Casino Trực Tuyến, Thể Thao, Quay Hũ, Bắn Cá, Đá Gà, Lô Đề, Đua Ngựa

Thưởng hạng

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP1

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

0

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

19000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.52%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.82%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.52%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP2

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

0

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

79000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.54%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.84%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.54%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP3

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

88000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

129000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.56%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.86%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.56%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP4

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

188000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

189000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.58%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.88%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.58%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP5

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

388000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

379000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.6%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.9%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.6%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP6

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

688000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

612000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.62%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.92%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.62%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP7

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

888000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

1512000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.64%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.94%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.64%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP8

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

1088000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

3060000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.66%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.96%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.66%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP9

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

1288000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

6120000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.68%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

0.98%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.68%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP10

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

5

Thưởng Sinh Nhật

0

1488000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

12240000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.7%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.7%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP11

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

1688000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

19240000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.72%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.02%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.72%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP12

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

1888000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

28120000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.74%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.04%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.74%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP13

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

2088000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

41440000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.76%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.06%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.76%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP14

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

2288000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

59200000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.78%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.08%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.78%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP15

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

2588000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

81400000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.8%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.1%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.85%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP16

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

2988000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

118560000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.82%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.12%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.82%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP17

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

3288000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

159600000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.84%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.14%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.84%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP18

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

3688000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

201400000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.86%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.16%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.86%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP19

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

3988000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

243200000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.88%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.18%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.88%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP20

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

10

Thưởng Sinh Nhật

0

4288000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

288800000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.9%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.2%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.9%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP21

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

4688000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

332000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.92%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.22%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.92%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP22

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

5288000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

362000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.94%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.24%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.94%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP23

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

5888000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

396000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.96%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.26%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.96%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP24

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

6388000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

432000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

0.98%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.28%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

0.98%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP25

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

6688000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

472000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

1%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.3%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

1%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP26

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

7288000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

580500000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

1.04%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.34%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

1.1%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP27

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

7688000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

630000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

1.08%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.38%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

1.2%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP28

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

8188000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

684000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

1.12%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.42%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

1.3%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP29

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

8588000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

747000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

1.16%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.46%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

1.4%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-

Hạng

so sánh

Monthly Tier Upgrade Requirement

--

VIP30

Doanh thu mục tiêu

-

-

Monthly Tier Maintenance Requirement

Mức Nạp Duy Trì VIP Mỗi Tháng

-

-

Quyền Lợi VIP

Dịch Vụ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho VIP

-

-

Số Lần Rút Tiền Mỗi Ngày

5

15

Thưởng Sinh Nhật

0

8888000

Quà Sinh Nhật

-

-

Thưởng Nâng Hạng VIP

19000

810000000

Quy Trình Gửi Tiền & Rút Tiền

-

-

Giới hạn rút tiền tối đa mỗi ngày

-

-

Hoàn Trả

Hoàn Trả Casino trực tuyến

0.52%

1.2%

Hoàn Trả NỔ HŨ

0.82%

1.5%

Hoàn Trả Thể thao

0.52%

1.5%

Hoàn Trả Đá gà

0.5%

0.5%

Hoàn Trả Bắn cá

0.5%

0.5%

Cứu Thua Tuần

-

-

Hoàn Trả Tối Đa

-

-


Câu hỏi chung

Làm cách nào để trở thành thành viên VIP tại EU9?

Arrow
Bằng việc nạp tiền và đạt được chỉ tiêu trong điều kiện và điều khoản tại EU9. Với lời mời đặc biệt đến từ đội ngũ EU9.
Thành viên có thể tham gia tất cả hình thức khuyến mãi và sự kiện được triển khai bởi EU9.
Số tiền nạp sẽ được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng vào lúc 23:59.
Sau khi thành viên được tự động nâng cấp thành cấp độ VIP, anh ấy lập tức được hưởng các quyền lợi.
EU9 có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ điều kiện và điều khoản tại bất kỳ lúc nào, mà không cần phải thông báo trước. Thành viên được nâng cấp VIP phải chấp nhận và tuân theo các quy tắc và điều kiện liên quan của trang web được EU9 áp dụng.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

EU9 tạo một chương trình tri ân thành viên EU9 với phần thưởng tốt hơn thông qua thành viên trung thành. Thành viên VIP là thành viên cấp cao hơn thành viên ban đầu, theo đó được hưởng quyền truy cập độc quyền từ các khoản tiền thưởng, ưu đãi và sự kiện khác nhau nhiều hơn so với các thành viên ban đầu.

CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN VIP

Spades Icon

Thành viên VIP có giá trị trong vòng 3 tháng tính từ đầu tháng khi thành viên đạt điều kiện gửi tiền của chương trình VIP.

Spades Icon

Các thành viên đáp ứng các điều kiện sẽ tự động được đưa vào tư cách thành viên VIP và sẽ được đội ngũ EU9 thông báo.

Spades Icon

Số tiền gửi tích lũy để đạt được điều kiện được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến cuối tháng vào lúc 23:59.

Spades Icon

Sau khi thành viên được tự động nâng cấp tư cách thành viên, thành viên VIP có quyền hưởng các khuyến mãi đặc biệt từ tư cách thành viên VIP tương ứng với cấp độ VIP mà thành viên đạt được.

Spades Icon

Điều kiện và điều khoản của thành viên VIP thì tương đương điều kiện và điều khoản chung EU9.

Trở thành người chơi VIP với khuyến mãi hấp dẫn tại EU9 - EUBET

Mỗi nhà cái đều có những chính sách hấp dẫn cho riêng mình trong quá trình đặt cược. Theo đó người chơi sẽ nhận được các ưu đãi, khuyến mãi bất ngờ khi trải nghiệm. Đến với nhà cái EU9 - tiền thân là EUBET một trong những điều hấp dẫn và thu hút người chơi đó chính là hệ thống VIP với nhiều phần quà hấp dẫn. Tại đây trở thành người chơi VIP bạn sẽ nhận được càng nhiều tiền thưởng trong quá trình đặt cược của mình. Hãy cùng tìm hiểu về hệ thống khách hàng vip mà nhà cái đem lại.

Tổng quan hệ thống VIP tại nhà cái EU9

Hệ thống VIP của nhà cái được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Mỗi cấp bậc khi nạp đủ số tiền cùng với đó là tuân thủ đúng các điều khoản, quy định của nhà cái thì bạn sẽ nhận được quyền lợi tương ứng với cấp độ đó. Mỗi cấp VIP sẽ có tác dụng trong 30 ngày sau khi được xét duyệt. Người chơi có thể duy trì cấp độ VIP nhờ nạp tiền đặt cược trong tháng hoặc duy trì được cấp độ VIP của mình. Các cấp độ VIP cơ bản  cần biết khi đến EU9 như sau. 

 • Không VIP: Người chơi nạp đủ 30 SGD ( dollar Singapore ) tương ứng với 500.000 vnđ. 
 • Vip Bạc: Người chơi cần nạp đủ 60.000 SGD.
 • Vip Vàng: Người chơi cần có 150.000 SGD.
 • Vip Bạch Kim: Bạn cần nạp 350.000 SGD.
 • Vip Kim Cương: Người chơi cần nạp 500.000 SGD. 
 • Vip  Kim Cương Đen: Bạn không chỉ cần nạp đơn giản mà cần có lời mời từ nhà cái EU9 để trở thành VIP.

Trở thành người chơi VIP để duy trì hàng tháng cũng như giữ quyền lợi của mình thì mỗi cấp độ VIP cần có những điều kiện sau. 

 • Đối với cấp Bạc cần nạp 30.000 SGD mỗi tháng. 
 • Đối với cấp Vàng cần có 75.000 SGD.
 • Đối với cấp Bạch Kim cần có 175.000 SGD.
 • Đối với Kim Cương cần có 250.000 SGD.
 • Đối với Kim Cương Đen bạn cần giữ được lời mời mà nhà cái đưa ra. 

Quyền lợi của người chơi VIP tại EU9 - EUBET

Đạt được VIP đã khó nhưng quyền lợi của bạn cũng sẽ không thiểu trong quá trình trải nghiệm. Mỗi cấp độ lại có những đặc quyền cơ bản khác nhau như sau. 

 • Với người chơi không VIP bạn sẽ vẫn sẽ có quà nhân dịp sinh nhật giá trị từ 38 đến 288 SGD tùy và nhân phẩm.
 • Người chơi VIP Bạc nhận được quà sinh giá trị 388 SGD, trong đó ngồi chơi cũng nhận được dịch vụ hỗ trợ cá nhân khi cá cược.
 • Người chơi VIP Vàng có quà sinh nhật giá trị 588 SGD cùng với hạn mức rút tiền cùng hoàn trả tăng tối đa đến 0.9%. 
 • Người chơi VIP Bạch Kim nhận quà sinh nhật trị giá 888 SGD cùng với đó là quà tặng đặc biệt mà nhà cái gửi tới người chơi. Hạn mức rút tiền từ người chơi VIP Bạch Kim cũng được mở tối đa.
 • Người chơi VIP Kim Cương nhận tiền thường là 1.388 SGD cùng với đó nhiều ưu đãi hoàn trả được tăng cường.
 • Người chơi VIP Kim Cương Đen được tiền sinh nhật là 3.888 SGD và bạn sẽ nhận hoàn trả không giới hạn trong mọi chương trình ưu đãi tại nhà cái. 

Những câu hỏi thắc mắc khi trở thành người chơi VIP

Với việc trở thành người chơi VIP sẽ nhận được nhiều quyền lợi. Mọi người đến với EU9 đều có cơ hội làm thành viên vip của nhà cái. Trong đó mọi điều kiện trở thành tài khoản vip cũng cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Người chơi cần nắm bắt được những điều sau. 

 • Để trở thành khách hàng vip bạn chỉ cần gửi tiền và đạt được mục tiêu theo từng cấp độ VIP của nhà cái. Theo đó EU9 có đầy đủ điều khoản và điều kiện cho người chơi tham khảo. 
 • Tất cả các quà tặng khách hàng vip đều được cập nhập liên tục và nhanh chóng. Người chơi có thể nhận mọi ưu đãi mà nhà cái đưa ra. Trong đó có nhiều khuyến mãi đặc biệt chỉ có khách vip mới được quyền trải nghiệm. 
 • Số tiền cấp độ VIP sẽ tính từ ngày đầu tiên của tháng đến 23h59 ngày cuối cùng trong tháng. Toàn bộ số tiền nạp đến cấp độ nào thì người chơi trở thành VIP cấp độ đó. 

Đầu tháng nhà cái sẽ tự động cập nhập thành viên VIP và người chơi nhận được mọi ưu đãi của một tài khoản vip cần thiết. Các quyền lợi đều sẽ được mở đối với bạn.

 • Trong quá trình trải nghiệm tại nhà cái thì EU9 có quyền thay đổi, hủy bỏ, chỉnh sửa điều khoản mà không cần báo trước cho người chơi. Các thành viên vip của nhà cái cần phải chấp nhanh chính xác cũng như tuân thủ đầy đủ những điều mà nhà cái đưa ra. 
 • Mọi quy tắc EU9 áp dụng đều có hiệu lực ngay từ khi công bố đến người chơi. 

Quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành VIP

Là một thành viên vip của EU9 người chơi sẽ nhận được nhiều tri ân  từ nhà cái cũng như những phần thưởng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên người chơi cũng cần đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ khi cá cược tại nhà cái. Những điều cơ bản người chơi cần nhớ như sau. 

 • Khách hàng VIP tại nhà cái cấp càng cao thì quyền lợi, ưu đãi, các hình thức truy cập độc quyền của bạn càng nhiều.
 • Tiền thưởng, tiền ưu đãi, quà tặng được nhà cái đưa ra nhiều hơn so với người VIP thấp hoặc không phải khách vip
 • Người chơi muốn tận hưởng quyền lợi, duy trì tài khoản vip của mình thì bạn phải đáp ứng đầy đủ mục tiêu gửi tiền hàng tháng theo yêu cầu của từng cấp độ. Nếu bạn muốn tăng cấp vip thì chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu của cấp vip tiếp theo. 
 • Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 hàng tháng sẽ là thời điểm các tài khoản VIP được cập nhập đầy đủ. Theo đó tài khoản có thể tăng giảm cấp VIP tùy theo hoạt động trong tháng của bạn. 
 • Khi hoàn thành cập nhập VIP thì người chơi sẽ được hưởng khuyến mãi đặc biệt, đặc quyền, chăm sóc khách hàng tương ứng với cấp VIP mà bạn đạt được. 
 • Các điều khoản chung, quy định chung của người chơi vip cũng sẽ tương tự với điều khoản chung khi bạn trải nghiệm tại nhà cái EU9

Lời kết

Trên đây là những điều bạn cần biết khi muốn trở thành VIP của nhà cái EU9. Với hệ thống VIP được phân cấp rõ ràng, nhiều ưu đãi. Người chơi có thể dễ dàng kiếm thêm tài chính cá cược và trải nghiệm khi trở thành tài khoản vip tại nhà cái. Rất nhiều quà tặng khách hàng vip đang đợi người chơi đến khám phá và trải nghiệm. Chúc bạn luôn may mắn với những gì khám phá được tại EU9 - EUBET.